28 Dec 2017
Rp.
744
.000
Surabaya ke
Makassar
27 Dec 2017
Rp.
869
.650
Batam ke
Jakarta
23 Dec 2017
Rp.
1.187
.000
Jakarta ke
Makassar
30 Dec 2017
Rp.
1.059
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
24 Dec 2017
Rp.
558
.500
Denpasar ke
Lombok