28 Oct 2018
Rp.
521
.800
Surabaya ke
Makassar
24 Oct 2018
Rp.
733
.750
Batam ke
Jakarta
26 Oct 2018
Rp.
528
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
01 Nov 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
05 Nov 2018
Rp.
935
.000
Semarang ke
Jakarta