19 Jan 2019
Rp.
684
.000
Palu ke
Makassar
28 Jan 2019
Rp.
1.194
.700
Batam ke
Jakarta
31 Jan 2019
Rp.
536
.100
Surabaya ke
Jakarta
25 Jan 2019
Rp.
568
.210
Denpasar ke
Yogyakarta
05 Feb 2019
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta