04 Sep 2018
Rp.
580
.000
Surabaya ke
Makassar
20 Aug 2018
Rp.
1.115
.000
Jakarta ke
Surabaya
31 Aug 2018
Rp.
662
.600
Surabaya ke
Jakarta
25 Aug 2018
Rp.
865
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
03 Sep 2018
Rp.
965
.800
Semarang ke
Jakarta