22 Aug 2018
Rp.
730
.800
Surabaya ke
Makassar
22 Aug 2018
Rp.
707
.675
Batam ke
Jakarta
22 Aug 2018
Rp.
882
.000
Jakarta ke
Makassar
01 Sep 2018
Rp.
1.109
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
02 Sep 2018
Rp.
589
.600
Semarang ke
Jakarta