25 Apr 2018
Rp.
382
.100
Surabaya ke
Denpasar
07 May 2018
Rp.
616
.000
Batam ke
Jakarta
27 Apr 2018
Rp.
703
.800
Jakarta ke
Makassar
22 Apr 2018
Rp.
689
.000
Jakarta ke
Singapore
03 May 2018
Rp.
911
.900
Yogyakarta ke
Denpasar