18 Jan 2019
Rp.
629
.600
Surabaya ke
Denpasar
01 Feb 2019
Rp.
1.587
.400
Batam ke
Jakarta
19 Jan 2019
Rp.
1.575
.000
Jakarta ke
Makassar
25 Jan 2019
Rp.
568
.210
Denpasar ke
Yogyakarta
19 Jan 2019
Rp.
123
.5000
Jakarta ke
Surabaya