26 Aug 2018
Rp.
506
.000
Palembang ke
Jakarta
29 Aug 2018
Rp.
770
.375
Batam ke
Jakarta
29 Aug 2018
Rp.
482
.200
Surabaya ke
Jakarta
21 Aug 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
01 Sep 2018
Rp.
680
.900
Semarang ke
Jakarta