29 Aug 2022
Rp.
890
.450
Palembang ke
Jakarta
30 Aug 2022
Rp.
1.532
.696
Batam ke
Jakarta
26 Aug 2022
Rp.
2.222
.020
Jakarta ke
Balikpapan
01 Sep 2022
Rp.
1.544
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur