28 Sep 2020
Rp.
586
.900
Palu ke
Makassar
26 Sep 2020
Rp.
676
.300
Jakarta ke
Surabaya
06 Oct 2020
Rp.
502
.000
Surabaya ke
Jakarta
03 Oct 2020
Rp.
1.045
.250
Jakarta ke
Kuala Lumpur