28 Sep 2018
Rp.
580
.000
Surabaya ke
Makassar
20 Sep 2018
Rp.
494
.600
Jakarta ke
Surabaya
23 Sep 2018
Rp.
777
.500
Jakarta ke
Makassar
29 Sep 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
06 Oct 2018
Rp.
712
.800
Semarang ke
Jakarta