18 Dec 2021
Rp.
410
.700
Palembang ke
Jakarta
16 Dec 2021
Rp.
1.411
.300
Batam ke
Jakarta
10 Dec 2021
Rp.
1.090
.900
Jakarta ke
Makassar
09 Dec 2021
Rp.
1.255
.250
Jakarta ke
Kuala Lumpur