26 Jun 2018
Rp.
810
.000
Surabaya ke
Makassar
06 Jul 2018
Rp.
686
.500
Batam ke
Jakarta
23 Jun 2018
Rp.
772
.000
Jakarta ke
Makassar
08 Jul 2018
Rp.
785
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
20 Jun 2018
Rp.
899
.500
Jakarta ke
Surabaya