06 Sep 2018
Rp.
580
.000
Surabaya ke
Makassar
30 Aug 2018
Rp.
770
.375
Batam ke
Jakarta
27 Aug 2018
Rp.
777
.500
Jakarta ke
Makassar
08 Sep 2018
Rp.
865
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
08 Sep 2018
Rp.
680
.900
Semarang ke
Jakarta