19 Nov 2018
Rp.
536
.100
Surabaya ke
Denpasar
30 Nov 2018
Rp.
889
.505
Batam ke
Jakarta
15 Nov 2018
Rp.
1.069
.000
Jakarta ke
Makassar
02 Dec 2018
Rp.
621
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
01 Dec 2018
Rp.
819
.500
Semarang ke
Jakarta