13 Feb 2018
Rp.
498
.700
Surabaya ke
Makassar
30 Jan 2018
Rp.
629
.520
Padang ke
Jakarta
01 Feb 2018
Rp.
701
.900
Jakarta ke
Makassar
26 Jan 2018
Rp.
949
.000
Jakarta ke
Singapore
01 Feb 2018
Rp.
759
.000
Yogyakarta ke
Denpasar