04 Sep 2018
Rp.
580
.000
Surabaya ke
Makassar
24 Aug 2018
Rp.
1.116
.125
Padang ke
Jakarta
26 Aug 2018
Rp.
726
.900
Jakarta ke
Makassar
22 Aug 2018
Rp.
794
.000
Jakarta ke
Singapore
25 Aug 2018
Rp.
138
.3500
Jakarta ke
Surabaya