22 Feb 2018
Rp.
401
.300
Palu ke
Makassar
20 Feb 2018
Rp.
457
.600
Jakarta ke
Surabaya
02 Mar 2018
Rp.
334
.400
Yogyakarta ke
Jakarta
05 Mar 2018
Rp.
549
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
19 Feb 2018
Rp.
877
.500
Jakarta ke
Surabaya