24 Dec 2018
Rp.
102
.7800
Surabaya ke
Makassar
27 Dec 2018
Rp.
1.194
.700
Batam ke
Jakarta
16 Dec 2018
Rp.
1.999
.600
Jakarta ke
Makassar
19 Dec 2018
Rp.
675
.031
Denpasar ke
Yogyakarta
23 Dec 2018
Rp.
154
.3300
Yogyakarta ke
Denpasar