26 Jul 2018
Rp.
640
.000
Palu ke
Makassar
26 Jul 2018
Rp.
1.042
.975
Padang ke
Jakarta
29 Jul 2018
Rp.
703
.800
Jakarta ke
Makassar
28 Jul 2018
Rp.
565
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
04 Aug 2018
Rp.
137
.1700
Yogyakarta ke
Denpasar