21 Sep 2018
Rp.
679
.100
Surabaya ke
Denpasar
30 Sep 2018
Rp.
686
.500
Batam ke
Jakarta
25 Sep 2018
Rp.
777
.500
Jakarta ke
Makassar
24 Sep 2018
Rp.
715
.000
Jakarta ke
Singapore
20 Sep 2018
Rp.
129
.6600
Jakarta ke
Surabaya