20 Dec 2018
Rp.
871
.000
Palu ke
Makassar
19 Dec 2018
Rp.
1.006
.100
Jakarta ke
Surabaya
18 Dec 2018
Rp.
2.059
.000
Jakarta ke
Makassar
18 Dec 2018
Rp.
2.305
.000
Jakarta ke
Singapore
10 Jan 2019
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta