06 May 2019
Rp.
743
.600
Palembang ke
Jakarta
23 Apr 2019
Rp.
1.352
.600
Jakarta ke
Surabaya
30 Apr 2019
Rp.
1.961
.100
Jakarta ke
Balikpapan
06 May 2019
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta