04 Aug 2018
Rp.
517
.400
Surabaya ke
Makassar
31 Jul 2018
Rp.
686
.500
Batam ke
Jakarta
05 Aug 2018
Rp.
461
.300
Surabaya ke
Jakarta
04 Aug 2018
Rp.
565
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
25 Jul 2018
Rp.
778
.500
Jakarta ke
Surabaya