24 Oct 2018
Rp.
521
.800
Surabaya ke
Makassar
28 Oct 2018
Rp.
653
.500
Batam ke
Jakarta
19 Oct 2018
Rp.
726
.900
Jakarta ke
Makassar
02 Nov 2018
Rp.
965
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
24 Oct 2018
Rp.
953
.700
Yogyakarta ke
Denpasar