23 Aug 2018
Rp.
547
.100
Surabaya ke
Denpasar
31 Aug 2018
Rp.
707
.675
Batam ke
Jakarta
30 Aug 2018
Rp.
484
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
19 Aug 2018
Rp.
910
.000
Jakarta ke
Singapore
28 Aug 2018
Rp.
119
.1300
Yogyakarta ke
Denpasar