24 Nov 2017
Rp.
486
.000
Palu ke
Makassar
27 Nov 2017
Rp.
666
.500
Padang ke
Jakarta
01 Dec 2017
Rp.
879
.000
Jakarta ke
Makassar
02 Dec 2017
Rp.
489
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
13 Dec 2017
Rp.
935
.000
Semarang ke
Jakarta