22 May 2019
Rp.
158
.9900
Surabaya ke
Makassar
29 May 2019
Rp.
2.218
.970
Batam ke
Jakarta
26 May 2019
Rp.
1.901
.700
Jakarta ke
Makassar
10 Jun 2019
Rp.
106
.0400
Semarang ke
Jakarta