23 Aug 2018
Rp.
547
.100
Surabaya ke
Denpasar
01 Sep 2018
Rp.
707
.675
Batam ke
Jakarta
30 Aug 2018
Rp.
1.575
.000
Jakarta ke
Balikpapan
30 Aug 2018
Rp.
571
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
13 Sep 2018
Rp.
680
.900
Semarang ke
Jakarta