30 May 2019
Rp.
726
.400
Surabaya ke
Denpasar
03 Jun 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
10 Jun 2019
Rp.
1.250
.000
Surabaya ke
Jakarta
30 May 2019
Rp.
415
.1200
Jakarta ke
Surabaya