18 Jul 2020
Rp.
594
.900
Jakarta ke
Medan
17 Jul 2020
Rp.
1.074
.800
Batam ke
Jakarta
17 Jul 2020
Rp.
1.151
.000
Jakarta ke
Makassar
25 Jul 2020
Rp.
834
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur