21 Aug 2019
Rp.
130
.0600
Surabaya ke
Makassar
28 Aug 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
22 Aug 2019
Rp.
1.822
.500
Jakarta ke
Makassar
05 Sep 2019
Rp.
930
.600
Semarang ke
Jakarta