11 Nov 2020
Rp.
371
.100
Palembang ke
Jakarta
29 Oct 2020
Rp.
591
.300
Jakarta ke
Surabaya
04 Nov 2020
Rp.
731
.000
Jakarta ke
Makassar
09 Nov 2020
Rp.
1.004
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur