18 Dec 2018
Rp.
750
.000
Palu ke
Makassar
15 Dec 2018
Rp.
1.352
.600
Jakarta ke
Surabaya
18 Dec 2018
Rp.
2.059
.000
Jakarta ke
Makassar
26 Dec 2018
Rp.
880
.731
Denpasar ke
Yogyakarta
28 Dec 2018
Rp.
154
.3300
Yogyakarta ke
Denpasar