23 Apr 2019
Rp.
627
.400
Surabaya ke
Denpasar
24 Apr 2019
Rp.
1.352
.600
Jakarta ke
Surabaya
04 May 2019
Rp.
711
.700
Yogyakarta ke
Jakarta
16 May 2019
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta