12 Jul 2019
Rp.
130
.0600
Surabaya ke
Makassar
02 Jul 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
04 Jul 2019
Rp.
906
.400
Yogyakarta ke
Jakarta
27 Jun 2019
Rp.
141
.8700
Jakarta ke
Surabaya