28 Dec 2018
Rp.
829
.800
Surabaya ke
Makassar
22 Dec 2018
Rp.
1.620
.400
Batam ke
Jakarta
28 Dec 2018
Rp.
1.063
.000
Surabaya ke
Jakarta
16 Dec 2018
Rp.
2.305
.000
Jakarta ke
Singapore
24 Dec 2018
Rp.
154
.3300
Yogyakarta ke
Denpasar