24 Jul 2020
Rp.
371
.100
Palembang ke
Jakarta
11 Jul 2020
Rp.
472
.800
Jakarta ke
Surabaya
11 Jul 2020
Rp.
1.003
.000
Jakarta ke
Makassar
11 Jul 2020
Rp.
1.314
.000
Jakarta ke
Singapore