31 Oct 2019
Rp.
513
.700
Palembang ke
Jakarta
01 Nov 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
21 Oct 2019
Rp.
1.647
.600
Jakarta ke
Makassar
05 Nov 2019
Rp.
750
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur