22 Nov 2018
Rp.
541
.000
Palu ke
Makassar
26 Nov 2018
Rp.
889
.505
Batam ke
Jakarta
29 Nov 2018
Rp.
493
.200
Surabaya ke
Jakarta
02 Dec 2018
Rp.
621
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
06 Dec 2018
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta