27 Dec 2017
Rp.
964
.000
Surabaya ke
Makassar
31 Dec 2017
Rp.
809
.150
Batam ke
Jakarta
17 Dec 2017
Rp.
1.066
.000
Jakarta ke
Makassar
22 Dec 2017
Rp.
1.259
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
19 Dec 2017
Rp.
126
.8000
Jakarta ke
Surabaya