14 Jul 2020
Rp.
691
.400
Palu ke
Makassar
10 Jul 2020
Rp.
472
.800
Jakarta ke
Surabaya
20 Jul 2020
Rp.
623
.000
Surabaya ke
Jakarta
09 Jul 2020
Rp.
1.314
.000
Jakarta ke
Singapore