24 Dec 2018
Rp.
102
.7800
Surabaya ke
Makassar
29 Dec 2018
Rp.
1.325
.600
Batam ke
Jakarta
29 Dec 2018
Rp.
1.452
.400
Surabaya ke
Jakarta
31 Dec 2018
Rp.
1.191
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
28 Dec 2018
Rp.
154
.3300
Yogyakarta ke
Denpasar