20 Aug 2018
Rp.
640
.000
Palu ke
Makassar
21 Aug 2018
Rp.
771
.275
Padang ke
Jakarta
23 Aug 2018
Rp.
882
.000
Jakarta ke
Makassar
18 Aug 2018
Rp.
794
.000
Jakarta ke
Singapore
12 Sep 2018
Rp.
589
.600
Semarang ke
Jakarta