24 Dec 2017
Rp.
964
.000
Surabaya ke
Makassar
26 Dec 2017
Rp.
869
.650
Batam ke
Jakarta
19 Dec 2017
Rp.
879
.000
Jakarta ke
Makassar
19 Dec 2017
Rp.
1.539
.000
Jakarta ke
Singapore
31 Dec 2017
Rp.
990
.000
Semarang ke
Jakarta