05 Sep 2018
Rp.
580
.000
Surabaya ke
Makassar
26 Aug 2018
Rp.
885
.325
Batam ke
Jakarta
25 Aug 2018
Rp.
772
.000
Jakarta ke
Makassar
19 Aug 2018
Rp.
910
.000
Jakarta ke
Singapore
18 Aug 2018
Rp.
138
.3500
Jakarta ke
Surabaya