26 Jun 2018
Rp.
810
.000
Surabaya ke
Makassar
30 Jun 2018
Rp.
807
.500
Batam ke
Jakarta
29 Jun 2018
Rp.
594
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
20 Jun 2018
Rp.
1.083
.000
Jakarta ke
Singapore
20 Jun 2018
Rp.
899
.500
Jakarta ke
Surabaya