20 Sep 2018
Rp.
640
.000
Palu ke
Makassar
23 Sep 2018
Rp.
969
.825
Padang ke
Jakarta
19 Sep 2018
Rp.
777
.500
Jakarta ke
Makassar
25 Sep 2018
Rp.
759
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
19 Sep 2018
Rp.
141
.4300
Jakarta ke
Surabaya