21 Aug 2018
Rp.
640
.000
Palu ke
Makassar
23 Aug 2018
Rp.
707
.675
Batam ke
Jakarta
19 Aug 2018
Rp.
959
.000
Jakarta ke
Makassar
31 Aug 2018
Rp.
1.109
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
16 Aug 2018
Rp.
163
.5400
Jakarta ke
Surabaya