10 Aug 2019
Rp.
138
.8600
Surabaya ke
Makassar
27 Jul 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
30 Jul 2019
Rp.
1.687
.200
Jakarta ke
Balikpapan
10 Aug 2019
Rp.
930
.600
Semarang ke
Jakarta