20 Dec 2019
Rp.
605
.000
Palembang ke
Jakarta
17 Dec 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
14 Dec 2019
Rp.
1.674
.000
Jakarta ke
Makassar
07 Dec 2019
Rp.
1.320
.000
Jakarta ke
Singapore