18 Feb 2019
Rp.
629
.600
Surabaya ke
Denpasar
26 Feb 2019
Rp.
1.194
.700
Batam ke
Jakarta
25 Feb 2019
Rp.
1.817
.000
Jakarta ke
Makassar
04 Mar 2019
Rp.
733
.210
Denpasar ke
Yogyakarta
05 Mar 2019
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta