11 Jul 2020
Rp.
691
.400
Palu ke
Makassar
10 Jul 2020
Rp.
472
.800
Jakarta ke
Surabaya
11 Jul 2020
Rp.
1.003
.000
Jakarta ke
Makassar
21 Jul 2020
Rp.
1.204
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur