26 Aug 2019
Rp.
513
.700
Palembang ke
Jakarta
27 Aug 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
29 Aug 2019
Rp.
1.250
.000
Surabaya ke
Jakarta
03 Sep 2019
Rp.
930
.600
Semarang ke
Jakarta