25 Jul 2020
Rp.
371
.100
Palembang ke
Jakarta
23 Jul 2020
Rp.
536
.900
Batam ke
Jakarta
19 Jul 2020
Rp.
651
.000
Jakarta ke
Balikpapan
14 Jul 2020
Rp.
1.914
.000
Jakarta ke
Singapore