16 Nov 2018
Rp.
821
.000
Surabaya ke
Denpasar
28 Nov 2018
Rp.
889
.505
Batam ke
Jakarta
19 Nov 2018
Rp.
909
.500
Jakarta ke
Makassar
19 Nov 2018
Rp.
624
.531
Denpasar ke
Yogyakarta
24 Nov 2018
Rp.
108
.9000
Yogyakarta ke
Denpasar