30 Jan 2020
Rp.
547
.300
Palu ke
Makassar
25 Jan 2020
Rp.
689
.500
Jakarta ke
Surabaya
06 Feb 2020
Rp.
854
.000
Surabaya ke
Jakarta
29 Jan 2020
Rp.
551
.105
Denpasar ke
Yogyakarta