12 May 2018
Rp.
517
.400
Surabaya ke
Makassar
03 May 2018
Rp.
571
.000
Batam ke
Jakarta
04 May 2018
Rp.
385
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
08 May 2018
Rp.
719
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
27 Apr 2018
Rp.
583
.500
Denpasar ke
Lombok