09 Sep 2018
Rp.
675
.800
Surabaya ke
Makassar
28 Aug 2018
Rp.
707
.675
Batam ke
Jakarta
21 Aug 2018
Rp.
882
.000
Jakarta ke
Makassar
24 Aug 2018
Rp.
910
.000
Jakarta ke
Singapore
25 Aug 2018
Rp.
138
.3500
Jakarta ke
Surabaya