31 May 2018
Rp.
634
.000
Surabaya ke
Makassar
03 Jun 2018
Rp.
1.220
.000
Batam ke
Jakarta
01 Jun 2018
Rp.
385
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
23 May 2018
Rp.
525
.000
Jakarta ke
Singapore
01 Jun 2018
Rp.
755
.700
Yogyakarta ke
Denpasar