05 Nov 2018
Rp.
521
.800
Surabaya ke
Makassar
21 Oct 2018
Rp.
764
.925
Jakarta ke
Surabaya
01 Nov 2018
Rp.
484
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
04 Nov 2018
Rp.
510
.500
Jakarta ke
Kuala Lumpur
21 Oct 2018
Rp.
833
.500
Jakarta ke
Surabaya