31 Jul 2018
Rp.
575
.000
Surabaya ke
Makassar
01 Aug 2018
Rp.
707
.675
Batam ke
Jakarta
31 Jul 2018
Rp.
882
.000
Jakarta ke
Balikpapan
01 Aug 2018
Rp.
475
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
09 Aug 2018
Rp.
693
.000
Semarang ke
Jakarta