26 Feb 2018
Rp.
442
.000
Palu ke
Makassar
23 Feb 2018
Rp.
457
.600
Jakarta ke
Surabaya
23 Feb 2018
Rp.
663
.400
Jakarta ke
Makassar
05 Mar 2018
Rp.
549
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
21 Mar 2018
Rp.
578
.600
Semarang ke
Jakarta