28 Aug 2018
Rp.
580
.000
Surabaya ke
Makassar
05 Sep 2018
Rp.
707
.675
Batam ke
Jakarta
01 Sep 2018
Rp.
737
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
05 Sep 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
09 Sep 2018
Rp.
589
.600
Semarang ke
Jakarta