18 Feb 2019
Rp.
629
.600
Surabaya ke
Denpasar
01 Mar 2019
Rp.
1.063
.800
Batam ke
Jakarta
26 Feb 2019
Rp.
1.454
.000
Jakarta ke
Makassar
19 Feb 2019
Rp.
485
.000
Jakarta ke
Singapore
22 Feb 2019
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya