30 Jun 2018
Rp.
640
.000
Palu ke
Makassar
04 Jul 2018
Rp.
686
.500
Batam ke
Jakarta
05 Jul 2018
Rp.
777
.000
Surabaya ke
Jakarta
05 Jul 2018
Rp.
785
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
26 Jun 2018
Rp.
641
.000
Jakarta ke
Surabaya