31 Jan 2018
Rp.
543
.800
Surabaya ke
Makassar
06 Feb 2018
Rp.
639
.000
Batam ke
Jakarta
03 Feb 2018
Rp.
385
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
11 Feb 2018
Rp.
539
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
28 Jan 2018
Rp.
877
.500
Jakarta ke
Surabaya