25 Feb 2018
Rp.
401
.300
Palu ke
Makassar
26 Feb 2018
Rp.
596
.250
Batam ke
Jakarta
04 Mar 2018
Rp.
458
.000
Surabaya ke
Jakarta
05 Mar 2018
Rp.
549
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
14 Mar 2018
Rp.
896
.500
Semarang ke
Jakarta