18 Aug 2018
Rp.
514
.100
Surabaya ke
Denpasar
23 Aug 2018
Rp.
707
.675
Batam ke
Jakarta
15 Aug 2018
Rp.
959
.000
Jakarta ke
Makassar
24 Aug 2018
Rp.
1.045
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
14 Aug 2018
Rp.
138
.3500
Jakarta ke
Surabaya