27 Dec 2018
Rp.
594
.000
Palembang ke
Jakarta
25 Dec 2018
Rp.
1.194
.700
Batam ke
Jakarta
21 Dec 2018
Rp.
2.059
.000
Jakarta ke
Makassar
24 Dec 2018
Rp.
1.098
.531
Denpasar ke
Yogyakarta
20 Dec 2018
Rp.
506
.500
Denpasar ke
Lombok