29 Jul 2018
Rp.
575
.000
Surabaya ke
Makassar
31 Jul 2018
Rp.
686
.500
Batam ke
Jakarta
20 Jul 2018
Rp.
981
.000
Jakarta ke
Makassar
30 Jul 2018
Rp.
1.115
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
06 Aug 2018
Rp.
935
.000
Semarang ke
Jakarta