18 Jun 2019
Rp.
726
.400
Surabaya ke
Denpasar
26 Jun 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
30 Jun 2019
Rp.
1.250
.000
Surabaya ke
Jakarta
06 Jul 2019
Rp.
930
.600
Semarang ke
Jakarta