10 Sep 2018
Rp.
675
.800
Surabaya ke
Makassar
05 Sep 2018
Rp.
707
.675
Batam ke
Jakarta
04 Sep 2018
Rp.
474
.500
Surabaya ke
Jakarta
21 Aug 2018
Rp.
641
.000
Jakarta ke
Singapore
02 Sep 2018
Rp.
922
.900
Yogyakarta ke
Denpasar