30 Nov 2017
Rp.
442
.000
Palu ke
Makassar
30 Nov 2017
Rp.
666
.500
Padang ke
Jakarta
03 Dec 2017
Rp.
1.935
.000
Jakarta ke
Balikpapan
27 Nov 2017
Rp.
519
.000
Jakarta ke
Singapore
13 Dec 2017
Rp.
935
.000
Semarang ke
Jakarta