27 Aug 2018
Rp.
580
.000
Surabaya ke
Makassar
02 Sep 2018
Rp.
770
.375
Batam ke
Jakarta
23 Aug 2018
Rp.
882
.000
Jakarta ke
Makassar
01 Sep 2018
Rp.
1.109
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
07 Sep 2018
Rp.
589
.600
Semarang ke
Jakarta