11 Nov 2020
Rp.
371
.100
Palembang ke
Jakarta
12 Nov 2020
Rp.
746
.400
Batam ke
Jakarta
28 Oct 2020
Rp.
728
.000
Jakarta ke
Makassar
01 Nov 2020
Rp.
1.004
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur