10 Feb 2022
Rp.
410
.700
Palembang ke
Jakarta
09 Feb 2022
Rp.
1.411
.300
Batam ke
Jakarta
28 Jan 2022
Rp.
815
.900
Jakarta ke
Makassar
08 Feb 2022
Rp.
1.204
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur