23 Sep 2021
Rp.
481
.300
Palu ke
Makassar
21 Sep 2021
Rp.
490
.400
Jakarta ke
Surabaya
25 Sep 2021
Rp.
728
.000
Jakarta ke
Makassar
25 Sep 2021
Rp.
1.414
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur