31 May 2019
Rp.
158
.9900
Surabaya ke
Makassar
05 Jun 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
30 May 2019
Rp.
1.901
.700
Jakarta ke
Makassar
01 Jun 2019
Rp.
132
.2200
Yogyakarta ke
Denpasar