06 Mar 2021
Rp.
481
.300
Palu ke
Makassar
11 Mar 2021
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
02 Mar 2021
Rp.
728
.000
Jakarta ke
Makassar
12 Mar 2021
Rp.
1.134
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur