18 Jul 2020
Rp.
594
.900
Jakarta ke
Medan
22 Jul 2020
Rp.
536
.900
Batam ke
Jakarta
10 Jul 2020
Rp.
1.003
.000
Jakarta ke
Makassar
11 Jul 2020
Rp.
1.314
.000
Jakarta ke
Singapore