10 Mar 2018
Rp.
491
.000
Surabaya ke
Makassar
11 Mar 2018
Rp.
571
.000
Batam ke
Jakarta
02 Mar 2018
Rp.
663
.400
Jakarta ke
Makassar
01 Mar 2018
Rp.
699
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
06 Mar 2018
Rp.
660
.000
Yogyakarta ke
Denpasar