24 Jul 2018
Rp.
400
.000
Surabaya ke
Denpasar
05 Aug 2018
Rp.
686
.500
Batam ke
Jakarta
28 Jul 2018
Rp.
753
.300
Jakarta ke
Makassar
24 Jul 2018
Rp.
787
.200
Jakarta ke
Singapore
31 Jul 2018
Rp.
968
.000
Yogyakarta ke
Denpasar