25 Aug 2019
Rp.
138
.8600
Surabaya ke
Makassar
29 Aug 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
28 Aug 2019
Rp.
1.250
.000
Surabaya ke
Jakarta
01 Sep 2019
Rp.
930
.600
Semarang ke
Jakarta