26 Aug 2019
Rp.
138
.8600
Surabaya ke
Makassar
21 Aug 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
25 Aug 2019
Rp.
877
.800
Yogyakarta ke
Jakarta
30 Aug 2019
Rp.
930
.600
Semarang ke
Jakarta