21 Aug 2018
Rp.
547
.100
Surabaya ke
Denpasar
25 Aug 2018
Rp.
770
.375
Batam ke
Jakarta
17 Aug 2018
Rp.
1.267
.000
Jakarta ke
Makassar
25 Aug 2018
Rp.
865
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
08 Sep 2018
Rp.
680
.900
Semarang ke
Jakarta