17 Jul 2020
Rp.
594
.900
Jakarta ke
Medan
21 Jul 2020
Rp.
670
.000
Batam ke
Jakarta
08 Jul 2020
Rp.
1.003
.000
Jakarta ke
Makassar
13 Jul 2020
Rp.
1.404
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur